Datoer

Datoer for ungdomsklub 2018-2019

Fredag 7. september 2018
Fredag 5. oktober 2018
Fredag 2 . november 2018
Fredag 7. december 2018
Fredag 4. januar 2019
Fredag 1. februar 2019
Fredag 1. marts 2019
Fredag 5. marts 2019
Fredag 3. maj 2019
Fredag 7. juni 2019